AST ( ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ )

Home / AST ( ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ )

AST ( ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ )

AST ( ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ )

 

MICRONAUT

Mikrodilüsyon Yöntemiyle Antibiyotik Duyarlılık Testi (AST)

Mikrodilüsyon olarak bilinen standartlaştırılmış yöntem, minimum inhibitör konsantrasyonunu (MIC) belirlemek için global olarak tanınan bir referans sistemidir.

– MIC-Strip

Bakterilerin tek antibiyotik ve antibiyotik kombinasyonlarına karşı duyarlılık testleri için;

– KOLİSTİN

– Piperasilin-tazobaktam

– Vankomisin/Teikoplanin

– MICRONAUT-AM

Mayaların ve kriptokokların duyarlılık testi için

– MICRONAUT-S

Bakterilerin duyarlılık testleri için

 – MICRONAUT-S Anaeroblar

Anaerobik bakterilerin duyarlılık testleri için

– MICRONAUT-S Karbapenemazlar

Enterobacteriaceae ve Pseudomonas aeruginosa’daki klinik olarak ilgili karbapenemazların fenotipik tespiti için

– MICRONAUT-S ß-Laktamazlar

Gram negatif bakterilerin duyarlılık testleri için

– MICRONAUT-S MRSA / GP

Gram pozitif bakterilerin duyarlılık testleri için