Metser Coombslu Brucella Test ( MCBT)

Home / Metser Coombslu Brucella Test ( MCBT)

Metser Coombslu Brucella Test ( MCBT)

Metser Coombslu Brucella Test ( MCBT)
Ürün Adı : Metser Coombslu Brucella Test ( MCBT)
Kategori : MİKROBİYOLOJİ ÜRÜN GRUBU
Firma : METSER

Kullanıcıya kolaylık sağlar.
Kolay uygulama, kolay okuma
Herhangi bir cihaza ayrıca santrifüjlemeye gerek duyulmaz.
Tarama ve titrasyonu aynı anda yapma kolaylığı
Renkli antijen ve pipetleme hatalarını önler.
Yüksek özgüllük ( %99.1) özelliği ile yalancı pozitifliği önler.
Kırılabilir kuyucuklarda rahat hasta çalışma olanağı sağlar.
MCBT antijenine B.abortus S99 standart suşunun yanına Türkiye’nin en yaygın endemik suşu B.melitensis Biotip3 ilave edilmiştir.